1534658172020
1534688032402
1534688048910
1534689532258
1534689659146
1534690658537
1534690664317
1534691011484
1534692776785
1534692783822
1534694478252
1534694493639
1534694941627
1534694996820
1534694999111
1534695044432
1534695178121
1534695184808
1534695246990
1534695269265
1534695310707
1534753794939
1534753800946
1534754415862
1534754419124
1534754426657
1534754431404
1534756443524
1534756613936
1534756622596
1534756630562
1534757077139
1534757139799
1534757243719
1534759832936
1534760347785
1534760351590
1534760457206
1534760572529
1534760575806
1534760586323
1534760589945
1534761823065
1534761829470
1534761844144
1534767830622
1534767834377
1534768063125[1]
1534769005662
1534769012197
1534769015106
1534770452027
1534843296666
1534844112976
1534844252888
1534847920925
1534847926839
1534851816745
1534852113739
1534852234123
1534852235095
1534852235095[1]
1534852235766
1534852235766[1]
1534853013475
1534853015314
1534853015988
1534853073435
1534853189094
1534856999357
1534857002059
1534857009025
1534857236427
1534915715365
1534918866081
1534919838700
1534919874299
1534919922634
1534920374502
1534920379133
1534920385947
1534925511819
1534925923131
1534927128224
1534927321836
1534927329044
1534927394793
1534927398207
1534935249534
1534935255842
1534935452957
1534936775745
1534936825069
1534936836101
1534936966717
1534937012934
1534937014030
1534937052476
1534937069319
1534941674064
1534953379920
1535010106361[1]
1535010212883
1535010229735
1535011935525
1535023654803
1535023875761
1535023904985
1535023920713
1535023955460
1535024088228
1535024950658
1535025309359
1535025691559
1535025708650
1535025714409
1535025890547
1535026127862
1535026254779
1535026329869
1535026400706
1535027919470
1535027939867
1535028031376
1535028103592
1535028118488
1535028286171
1535028287703
1535028287703[1]
1535029791566
1535029795470
001/131 
start stop bwd fwd

Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła

 

 

 To była bardzo długa podróż. W ciągu ośmiu dni pielgrzymowania przebyłem wraz z kompanami z pielgrzymki około sześciu tysięcy kilometrów jadąc do Rzeszowa, przez Słowacje, Węgry, Serbie, Macedonie. Na trasie naszej pielgrzymki znalazły się miejsca w Grecji, gdzie nauczał Święty Paweł z Tarsu urzekające swoim wyglądem i atmosferą miasta i miejscowości. Opiekę duszpasterską sprawowali ksiądz Stanisław Tłoczek z Woli Dalszej i ksiądz Kazimierz Giera z Iwonicza Zdrój w diecezji Przemyskiej. Znakomite, miejsca kultu religijnego i niezapomniane widoki w trakcie całej trasy dostarczyły wielu przeżyć duchowych oraz wrażeń estetycznych.certyfikat

Tesaloniki, zwiedzanie Katedry św. Demetriusza, Biała Wieża, Łuk Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego.

   

Posąg Macedonii: Aleksander Wielki

       1P 20180819 183300 (1)

Zabytek i muzeum na nabrzeżu  Saloniki, stolicy regionu Macedonii w północnej Grecji. Obecna wieża zastąpiła starą bizantyjską fortyfikację, o której wiadomo, że została wzmiankowana około XII wieku, że Imperium Osmańskie zrekonstruowano w celu wzmocnienia portu w mieście po tym, jak Sułtan Murad II zdobył Saloniki w 1430 roku. Wieża stała się osławionym więzieniem i miejscem masowych egzekucji w okresie rządów osmańskich. Biała Wieża została w znacznym stopniu przebudowana, a jej powierzchowność została wybielona, ​​gdy w 1912 roku Grecja uzyskała kontrolę nad miastem. Została przyjęta jako symbol miasta.

 

Tesaloniki Katedra św. Demetriusza

Kavalli (dawne Neapoli) miasta z którego w 48 roku p.n.e. Św. Paweł rozpoczął swoją działalność misyjną, zwiedzanie kościoła Agios Nikolaos do którego przybył  Św. Paweł, oglądanie wspaniałej panoramy portu i starego miasta wraz ze starożytnym akweduktem; przejazd do Filippi, miejsca chrztu pierwszego Europejczyka, kobiety o imieniu Lidia, pierwszego miasta w Grecji związanego z działalnością Św. Pawła, zwiedzanie agory, bazyliki oraz więzienia w którym osadzony był Św. Paweł.

2Tesalonikin Filippi

Zwiedzanie Aten m.in. Akropolu i Muzeum: świątynia Ateny; Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Agora.

 

 

 

Myken -  twierdza  legendarnego króla Agamemnona; Korynt zwiedzanie ruin antycznego miasta, rzymski rynek i Świątynia Apollina.

 

Meteory; zwiedzanie potężnego centrum klasztornego wschodniego kościoła ortodoksyjnego położonego na skałach 613 m n.p.m., W trakcie przejazdu postój w Termopilach miejscu bitwy między Grekami a Persami, pomnik Leonidasa.

 

1P 20180823 161548 (1)

 

 1535028286171 1535029791566 1535028118488 

Belgrad –  największa na świecie cerkiew  Św. Sawy.

4 Ateny Belgrad

 

P 20180824 170036

 

P 20180824 170858

 P 20180824 171224