Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła

 

 

    To była bardzo długa podróż. W ciągu ośmiu dni pielgrzymowania przebyłem wraz z kompanami z pielgrzymki około sześciu tysięcy kilometrów jadąc do Rzeszowa, przez Słowacje, Węgry, Serbie, Macedonie. Na trasie naszej pielgrzymki znalazły się miejsca w Grecji, gdzie nauczał Święty Paweł z Tarsu urzekające swoim wyglądem i atmosferą miasta i miejscowości. Opiekę duszpasterską sprawowali ksiądz Stanisław Tłoczek z Woli Dalszej i ksiądz Kazimierz Giera z Iwonicza Zdrój w diecezji Przemyskiej. Znakomite, miejsca kultu religijnego i niezapomniane widoki w trakcie całej trasy dostarczyły wielu przeżyć duchowych oraz wrażeń estetycznych.

certyfikat

 

1P_20180819_170746 (1)
1P_20180819_171243_001
1P_20180819_171401 (1)
1P_20180819_171408 (1)
1P_20180819_183300 (1)
1P_20180819_183303 (1)
1P_20180819_190117 (1)
1P_20180819_190133 (1)
1P_20180819_190135 (1)
1P_20180819_190922 (1)
1P_20180819_191043 (1)
1P_20180819_191154 (1)
1P_20180820_112954 (1)
1P_20180820_114018 (1)
1P_20180820_114030 (1)
1P_20180820_121653 (1)
1P_20180820_121710 (1)
1P_20180820_132056 (1)
1P_20180820_132305 (1)
1P_20180820_132309 (1)
1P_20180820_134403 (1)
1P_20180820_152350 (1)
1P_20180821_123732 (1)
1P_20180821_144833 (1)
1P_20180821_145034 (1)
1P_20180821_145035 (1)
1P_20180821_150231 (1)
1P_20180822_065610 (1)
1P_20180822_082242 (1)
1P_20180822_093844 (1)
1P_20180823_161535 (1)
1P_20180823_161548 (1)
1P_20180824_073431_NT
1trasa-do-Grecji
2Tesalonikin-Filippi
3Kawala-Ayemy
4-Ateny-Belgrad
certyfikat
p_20180821_161401
p_20180821_161406
p_20180821_161455
p_20180821_161501
p_20180821_162748
p_20180821_162756
01/44 
start stop bwd fwd

Tesaloniki, zwiedzanie Katedry św. Demetriusza, Biała Wieża, Łuk Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego.

   

Posąg Macedonii: Aleksander Wielki

       1P 20180819 183300 (1)

   Zabytek i muzeum na nabrzeżu Saloniki, stolicy regionu Macedonii w północnej Grecji. Obecna wieża zastąpiła starą bizantyjską fortyfikację, o której wiadomo, że została wzmiankowana około XII wieku, że Imperium Osmańskie zrekonstruowano w celu wzmocnienia portu w mieście po tym, jak Sułtan Murad II zdobył Saloniki w 1430 roku. Wieża stała się osławionym więzieniem i miejscem masowych egzekucji w okresie rządów osmańskich. Biała Wieża została w znacznym stopniu przebudowana, a jej powierzchowność została wybielona, ​​gdy w 1912 roku Grecja uzyskała kontrolę nad miastem. Została przyjęta jako symbol miasta.

 

Tesaloniki Katedra św. Demetriusza

     Kavalli (dawne Neapoli) miasta z którego w 48 roku p.n.e. Św. Paweł rozpoczął swoją działalność misyjną, zwiedzanie kościoła Agios Nikolaos do którego przybył Św. Paweł, oglądanie wspaniałej panoramy portu i starego miasta wraz ze starożytnym akweduktem; przejazd do Filippi, miejsca chrztu pierwszego Europejczyka, kobiety o imieniu Lidia, pierwszego miasta w Grecji związanego z działalnością Św. Pawła, zwiedzanie agory, bazyliki oraz więzienia w którym osadzony był Św. Paweł.

2Tesalonikin Filippi

Zwiedzanie Aten m.in. Akropolu i Muzeum: świątynia Ateny; Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Agora.

 

 

 

Myken -  twierdza  legendarnego króla Agamemnona; Korynt zwiedzanie ruin antycznego miasta, rzymski rynek i Świątynia Apollina.

 

Meteory; zwiedzanie potężnego centrum klasztornego wschodniego kościoła ortodoksyjnego położonego na skałach 613 m n.p.m. W trakcie przejazdu postój w Termopilach miejscu bitwy między Grekami a Persami, pomnik Leonidasa.

 

1P 20180823 161548 (1)

 

 1535028286171 1535029791566 1535028118488 

Belgrad –  największa na świecie cerkiew  Św. Sawy.

4 Ateny Belgrad

 

P 20180824 170036

 

P 20180824 170858

 P 20180824 171224