Wieluń przed II wojną światową

Foto. Ratusz przed II wojną światową

Foto. Plac Legionów (Stary Rynek) przed II wojną światową

Foto.Widok na Synagogę i Farę przy ulicy Żołnierskiej (dzisiaj Sienkiewicza) w głębi kolegium Pijarów

wielun39c

wielun39d

 wielun39f

Rudzka, dzisiejsza 18go Stycznia (młyn)

Foto. Uroczystość państwowa

Foto.Po lewej Synagoga przy ul. Żołnierskiej (dzisiejsza Sienkiewicza) , w głębi szpital  Wszystkich Świętych (dzisiaj Szkoła Podstawowa 4 i II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka)

Dramat Wielunia 1 września 1939 roku

Wieczorem 31 sierpnia 1939 roku pod Wrocławiem dowódca 4 Floty Powietrznej gen. Wolfram von Richthofen spotkał się z dowódcami 2 i 76 eskadry bombowców nurkujących tzw. "stukasów" i zapoznał ich z celem zaplanowanego na następny dzień rano ataku. Miał być nim Wieluń. Godzinę startu wyznaczono na 5 rano. Na rozkaz Richthofena został 1 września 1939 wykonany terrorystyczny nalot Luftwaffe na Wieluń.

Foto. Wolfram von Richthofen (z prawej) i Alexander Löhr

Naloty spod Opola

Do pierwszego nalotu w II wojnie światowej samoloty wystartowały z lotniska Nieder-Ellguth pod Górą Świętej Anny o godz. 4.02. atak lotniczyNa Wieluń leciało 29 "stukasów", eskortowanych przez myśliwce. Lot zajął 33 minuty. O godz. 4.35 bombowce były już nad miastem. Stacjonowali tam lotnicy z I dywizjonu II pułku bombowców nurkowych dowodzonego przez Oskara Dinorta, znanego przedwojennego pilota sportowego. Jeden z lotników Horst Szöler (? nie wiem, czy prawidłowa pisownia) był wcześniej uczniem wieluńskiego gimnazjum, co znacznie ułatwiło naprowadzenie samolotów na cele. Chwilę potem do ataku ruszyły bombowce z Neudorf (Polska Nowa Wieś). Tam z kolei stacjonował 77 pułk bombowców nurkowych pułkownika Guntera Schwarzkopffa. 
Wielu lotników stacjonujących na podopolskich lotniskach wywodziło się ze słynnego Legionu Condor,którzy wsławili się nalotem na Guernikę w 1937 i tym samym masakrowaniem ludności cywilnej podczas wojny domowej w Hiszpanii. 
Należy dodać, że lotnicy ci nie pochodzili z Opolszczyzny - mówi dr Olejnik. - Na przykład na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi bombowce przyleciały dopiero 25 sierpnia, czyli tydzień przed rozpoczęciem ataku.

Tego samego dnia, kiedy zbombardowano Wieluń, Adolf Hitler mówił w Reichstagu: "Nie chcę prowadzić wojny przeciw kobietom i dzieciom. Wydałem rozkazy dla Luftwaffe ograniczenia się do celów ściśle wojskowych"...
Wkrótce po podboju Polski w Niemczech ukazała się książka "Unsere Flieger ueber Polen" (Nasze samoloty nad Polską), wydana pod redakcją dowódcy Luftwaffe marszałka Alberta Kesselringa. Jeden z pilotów uczestniczących w bombardowaniu Wielunia relacjonuje:
"Mój pierwszy atak na żywy cel! Przez ułamek sekundy błysk świadomości: tam w dole jest żywe miasto, miasto pełne ludzi. Ulice w dole wyglądają jak obrazek z pocztówki, a ciemne punkty, które się na nich poruszają, są celem. Niczym, tylko celem. Na wysokości 2500 metrów życie na ziemi traci swoją wagę (...) Wysokość 1200 metrów, pierwsza bomba spada. A teraz spojrzenie w dół. Bomba upadła dobrze, wprost na ulicę, a czarna masa, która sunęła wzdłuż ulicy zatrzymuje się. Na miejscu, w które trafiłem, powstało ciemne kłębowisko. I w to kłębowisko padają serie z innych samolotów (...). Ostatnie spojrzenie: z polskiej brygady kawalerii nie pozostało nic!".
Dziś już z całą stanowczością możemy stwierdzić - mówi dr Olejnik - że ani w Wieluniu, ani nawet w pobliżu Wielunia nie było żadnej polskiej brygady kawalerii. Mało tego, nie było też żadnej innej polskiej formacji wojskowej. Taką brygadę musiała wymyślić hitlerowska propaganda, aby usprawiedliwić masakrę bezbronnych polskich cywilów.

Dlaczego Wieluń? Nie wiadomo, dlaczego Niemcy wybrali na cel ataku akurat zupełnie bezbronny Wieluń. Jeden z dziennikarzy niemieckich twierdzi, że Luftwaffe chciała przetestować nowy bombowiec Ju 87 B. Cechą charakterystyczną Ju 87 były skrzydła w konfiguracji odwróconego płata Puławskiego i montowane w początkowym okresie wojny syreny akustyczne (tzw. "trąby jerychońskie"), uruchamiane podczas wprowadzania samolotu w lot nurkowy. Dźwięk syren wywoływał panikę na ziemi oraz działał destrukcyjnie na morale żołnierzy. Do bomb podczepianych do samolotu, montowano kartonowe rurki, które wywoływały narastający w trakcie spadania świst. Najprawdopodobniej Niemcom chodziło o efekt psychologiczny. Ludzie, uciekający z płonącego miasta, opowiadali innym o strasznych wydarzeniach. To mogło wywołać panikę, chaos na drogach, i tym samym ułatwić natarcie wojskom niemieckim.

1 września 1939 roku o godzinie 4.40 Luftwaffe podjęło bez wypowiedzenia wojny bombardowanie miasta, położonego 15 km od granicy polsko-niemieckiej. Tym samym Wieluń stał się miejscem rozpoczęcia II wojny światowej. Pozbawione obrony miasto zostało wówczas zniszczone w ok. 70-75%, przy czym śródmieście uległo niemal całkowitej zagładzie (w 90%) – po bombardowaniu z zabudowy starego Rynku ocalało jedynie kolegium Pijarów. Uszkodzony został m.in. budynek dawnej kolegiaty, który Niemcy rozebrali w 1941 r. (jego odkryte fundamenty można obejrzeć w centrum miasta) oraz szpital Wszystkich Świętych z 1840 roku. Nalot nie posiadał uzasadnienia militarnego, gdyż w tamtym okresie ani w Wieluniu, ani w jego okolicach nie stacjonowały jednostki Wojska Polskiego; został wykonany prawdopodobnie w celach ćwiczebnych bądź terrorystycznych. Na skutek bombardowania zginęło prawie 1200 osób (8% ludności). W jego pierwszych minutach zaatakowany został m.in. szpital Wszystkich Świętych, mimo oznakowania dachu czerwonym krzyżem (zginęły wówczas 32 osoby, w tym 26 chorych). Okoliczności przeprowadzenia nalotu każą zakwalifikować go jako zbrodnię wojenną.

029
030
034
035
036
037
041
042
043
050
053
054
056
1-wrzesnia-1939-r--70-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej
atak lotniczy
centrum Wielunia
ju 87 b
ruiny szpitala po odgruzowaniu
skutki nalotu
synagoga
synagoga2
synagoga4
uroczystosc konsekracji
wielun odgruzowanie
wielun-zniszczony
wielun-zniszczony2
wielun39
wielun39a
wielun39b
wielun39c
wielun39d
wielun39f
wielun_zniszczenia
Wieluń 3.9.1939
wolfram von richthofen z prawej i alexander lhr
zdjecia wojenne otto schmidta
zdjecia wojenne otto schmidta2
zniszczone kamienice
zniszczony wielun
zniszczony wielun2
zniszczony wielun3
zniszczony wielun6
zniszczony wielun7
01/43 
start stop bwd fwd


Powiat wieluński leżał w pasie obrony armii "Łódź" dowodzonej przez gen. dyw. Juliu­sza Rómmla. Obszar powiatu stanowić miał "operacyjną linię czat", która prowadziła od Ostrzeszowa przez Kępno, Wieruszów, południowe przedpola Wielunia, Parzymiechy i Ło­bodno. Główna linia obrony przebiegała wzdłuż rzek Warty i Widawki, a więc około 30 km na wschód od Wielunia.

Powiat wieluński był w planach dowództwa armii "Łódź" przedpo­lem rozpoznawczym, na którym nie przewidywano większych walk obronnych, ewentualnie starcia o charakterze opóźniającym. Na jego terenie były więc luźno rozrzucone oddziały bry­gady kawalerii i bataliony Obrony Narodowej. W samym Wieluniu nie było jednak wojska. Poza tym armia gen. J. Rómmla w przeddzień rozpoczęcia się II wojny nie była przygoto­wana jeszcze do podjęcia walki. 
Natomiast po stronie niemieckiej w rejonie powiatu wieluńskiego graniczącego bezpośrednio z III Rzeszą rozmieszczone były jednostki Wehrmachtu wchodzące w skład X armii gen. art. Waltera von Reichenau, w pełnej gotowości bojowej oczekujące na rozkaz ataku na Polskę.

Tu rozpoczęła się wojna 
Według informacji zawartych w dzienniku bojowym 76 eskadry, 1 września dwie mi­nuty po piątej (czyli o 4.02 czasu polskiego), 29 "stukasów" wystartowało z lotniska Nieder-Ellguth (obecnie Ligota Dolna), pomiędzy Wrocławiem a Opolem i o godz. 4.35 miejscowego czasu, pojawiło się nad Wieluniem. Zaraz potem spadły pierwsze bomby na miasto. Atak na Wieluń nastąpił zatem pięć minut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Wielu historyków nie wie o tym fakcie.

Za tym, że pierwszy atak na Wieluń nastąpił przed 4.45 przemawiają także relacje wielunian - naocznych świadków tamtych wydarzeń oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę rankiem 1 września, którzy obserwowali samoloty hitlerowskie lecące w kierunku miasta.

Za sterami „stukasów”, z których spadały na Wieluń bomby siedzieli piloci I dywi­zjonu II Pułku Bombowców Nurkowych im. Immelmanna pod dowództwem mjr Oskara Dinorta, który był znanym niemieckim pilotem sportowym, lotnicy I dywizjonu 76 Pułku Bombow­ców Nurkowych pod dow. Waltera Siegela oraz lotnicy eskadry 77 Pułku Bombowców Nur­kowych pod dow. mjr. Guntera Schwarzkopfa i płk. Baiera. Lotnisko dywizjonów dowodzo­nych przez Dinorta i Siegela znajdowało się w Nieder-Ellguth, zaś pułku pod dow. Schwarz­kopfa i Bariera w Neudorf koło Opola. Wszystkie te jednostki podlegały, wspomnianemu już, dowódcy lotnictwa do zadań specjalnych, gen. Wolframowi von Richthofen.

 

Zdjęcia wojenne Otto Schmidta. Jako pilot Ju 87 brał udział w nalocie na Wieluń 1 września 1939 r

Rozpoczęcie się II wojny w Wieluniu, a nie na Westerplatte, potwierdziła Główna Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Stający na jej czele prof. W. Kulesza stwierdził: "Według naszych ustaleń II wojna światowa tak naprawdę rozpoczęła się od bombardowania Wielunia, na kilka minut przed salwą pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Wester­platte".

Cel 
W przededniu wojny Wieluń był 15-tysięcznym miasteczkiem położonym 21 km od granicy polsko-niemieckiej. Nie było tu żadnego przemysłu, wielunianie utrzymywali się z rolnictwa, handlu i rzemiosła. W mieście nie było wojska, informacje o przebywających w Wieluniu żołnierzach polskich czy polskiej brygadzie kawalerii zawarte w relacji lotnika Luftwaffe (cytowanego niżej) biorącego udział w ataku, nie są prawdziwe. Prawdopodobnie miały one na celu usprawiedliwienie nalotu na ludność cywilną.
Wieluń nie stanowił także zaplecza aprowizacyjnego dla polskich oddziałów ze względu na bliskość granicy z Niemcami i nie był także węzłem drożnym o strategicznym znaczeniu.

Nic nie wskazywało więc na to, że stanie się on celem niemieckiego ataku wczesnym rankiem 1 września 1939 r. Nie wiadomo też dokładnie, dlaczego zostało zaatakowane wów­czas akurat to bezbronne miasto. Przypuszcza się, że Niemcy chcieli wzbudzić chaos i panikę wśród ludności cywilnej, wytworzyć atmosferę strachu i niepewności. Uciekający bowiem z miasta do innych miejscowości ludzie opowiadali o tym, co się działo w Wieluniu i wiadomości o ataku przenikały w głąb kraju. 

Niemiecki dziennikarz Joachim Trenkner stwierdził, że Luftwaffe z premedytacją wybrała bezbronne i otwarte miasteczko, by przetestować nowy bombowiec Ju 87 B.

Foto. Junkers Ju 87


Pod bombami 
W nocy z 31 sierpnia na 1 września oddziały Wehrmachtu zaczęły przekraczać granicę polsko-niemiecką. Tymczasem do Wielunia zaczęły zjeżdżać się furmanki chłopskie, aby zająć dogodne miejsce na placu targowym, albowiem 1 września 1939 r. wypadał w piątek, który był dniem targowym. Nad ranem cywilne służby dozoru lotniczego LOPP ostrzegły posterunek w Wieluniu o zbliżających się w jego kierunku, od strony Praszki, niezidentyfikowanych samolotów. W mieście zawyły syreny alarmowe.

Mieszkańcy byli przekonani, że to alarm ćwiczebny dla Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, gdyż już od kilku dni pojawiały się informacje o mającym nastąpić właśnie w piątek alarmie próbnym. Po chwili okazało się jednak, że to nie są ćwiczenia. Na miasto zaczęły spadać bomby. Jeden ze świadków relacjonując tamte wydarzenia powiedział: "Za chwilę zawyła syrena miejska (...) zobaczyłem jak samoloty zatoczyły rundę nad miastem, po czym obniżyły lot.Usłyszałem okropny świst i za chwilę szyby w naszym lokalu wyleciały na podłogę, futryna jednego z okien wpadła do środka, a brunatno-szary pył przesłonił wszystko".

Pierwszy zbombardowano szpital pw. Wszystkich Świętych, mimo że był on oznaczony znakami Czerwonego Krzyża i zgodnie z konwencjami międzynarodowymi podlegał szczególnej ochronie. W szpitalu zginęły 32 osoby, w tym 26 chorych.Bomby spadły także na budynek położniczy. Pielęgniarki nie zważając na niebezpieczeństwo opatrywały rannych, ewakuowały matki i noworodki. Położna odebrała dwa porody w parku przy szpitalu.


Bombowce wracały nad miasto o godz. 6 i 9. Naloty trwały do godz. 14. Piloci "pracowali" metodycznie. Nalatywali na małej wysokości i zrzucali ładunki z dużą precyzją. W mieście nie było obrony przeciwlotniczej. Ludzie miotali się wśród płonących domów. "Stukasom" pomagały myśliwce, ostrzeliwując z karabinów maszynowych uciekających cywilów.

Ludność w popłochu opuściła Wieluń, idąc polami  kierując się na Łódź. Po 2 - 3 dniach widząc, że nie ma sensu ucieczki, większość  mieszkańców wróciła do Wielunia, czekając na dalszą wojenną gehennę.

Ofiar byłoby zapewne o wiele więcej gdyby dyrektor placówki dr Z. Patryn, przewidujący możliwość rozpoczęcia się wojny, wypisał w ostatnich dniach sierpnia wielu pacjentów pozostawiając tylko tych, którzy wymagali bezwzględnie hospitalizacji. Najwięcej chorych zginęło w piwnicach szpi­tala, w których schronili się oni przed bombami. Zniszczony został także budynek oddziału położniczego znajdujący się obok głównego gmachu szpitalnego oraz szpital zakaźny przy ul. Piłsudskiego.
Dr Patryn w ten oto sposób opisał to, co wówczas działo się w szpitalu: "Spadła bomba na ogród szpitalny w pobliżu domu, w którym zajmowałem mieszkanie na pierwszym piętrze. Dom zachwiał się. Zbiegłem boso, z ubraniem w ręku na parter. Zauważyłem tam kilka osób z personelu szpitalnego nakazałem im ucieczkę do ogrodu. Gdy leżeliśmy w ogrodzie pod drzewami, samoloty niemieckie ukazały się znowu nad zabudowaniami szpitalnymi i zrzuciły drugą bombę tuż przy budynku mieszkalnym. Budynek ten zawalił się tym razem.(...) spadła trzecia bomba bardzo blisko głównego gmachu. Zostaliśmy zasypani piaskiem. Podniosłem się szybko i pobiegłem wówczas do chorych. Zdążyłem jednakże dobiec tylko do drzewa orzechowego rosnącego przy ścianie głównego gmachu, a czwarta z kolei bomba zrzucona na teren szpitala, zdruzgotała prawie połowę tego gmachu. (...) Wbiegłem do gmachu, którego cześć południowo-wschodnia leżała w gruzach. Tam przybiegła do mnie z budynku dla za­kaźnie chorych siostra pielęgniarka z urwaną częścią dłoni. Pobiegłem do budynku położniczego, który był również zawalony. Wracając do głównego gmachu natknąłem się na zwłoki dwóch zabitych.(...) Sale - operacyjna i opatrunkowa były w gruzach. Kazałem siostrom drzeć bieliznę i opatrywać rannych. (...) Matki i noworodki położyliśmy na furmankę i ode­słaliśmy także do Sieradza. Położna odebrała dwa porody w parku szpitalnym."

"Po drugim nalocie - mówił świadek tamtych wydarzeń - zniszczenie miasta było ogromne. Widziałem szpital doszczętnie zburzony. Obok szpitala na gałęziach drzewa wi­działem zwisające zwłoki. Na ulicach leżało sporo zabitych i rannych. (...) Popłoch w mieście panował nie do opisania. Ludzie uciekali z miasta, wielu biegło tylko w bieliźnie. Zaskoczenie było tak wielkie, że niektórzy odchodzili od zmysłów".


Bomby zniszczyły całe śródmieście, okolice Nowego i Starego Rynku, ul. Żołnierską dzisiejsza Sienkiewicza, Narutowicza, Królewską, Różaną, Augustiańską, Okólną, Śląską, Reformacką, Krakowską. Legły w gruzach zabytki: kościół farny, klasztor poaugustiański, synagoga z połowy XIX wieku, klasycystyczny ratusz z Bramą Krakowską, poważnie ucierpiały średniowieczne mury forteczne, znikły z powierzchni ziemi kamieniczki mieszczańskie z XVIII wieku i najstarszy dom w rejonie ul. Okólnej. Miasto zostało zrównane z ziemią w 75 proc. Zginęło 1200 mieszkańców, w tym wielu Żydów, którzy stanowili 1/3 ludności Wielunia. Ludzie uciekli ze spalonego miasta. Niemcy po wkroczeniu zastali wśród gruzów tylko ok. 200 osób.

Foto. Zniszczone kamienice w śródmieściu.

Niemcy bombardowali Wieluń z małej wysokości, metodycznie, z dużą do­kładnością. Umożliwił im to brak obrony przeciwlotniczej w miasteczku. Do zrzucających bomby "stukasów" dołączyły myśliwce ostrzeliwujące z broni pokładowej uciekających z walących się budowli mężczyzn, kobiety, dzieci i starców. Ludność  Wielunia zaczęła uciekać  drogą i polami w kierunku Urbanic, Małyszyna i dale jw kierunku  Łodzi .

Wieluń płonie
Warto przytoczyć tutaj opis ataku widziany oczami pilota Luftwaffe, który owego wrześniowego poranka siedział za sterami bombowca: "Przede mną na ukos grupa domów, jakieś zabudowanie dworskie albo mała wieś. Dym unosi się stamtąd i powleka ciemną smugą żółte pola i połyskującą rzekę. Wieluń - nasz cel! W mieście kilka domów stoi w wielkim ogniu. Jednak wysoko ponad tym ciemne punkty na tle niebieskiego nieba z błyskawiczną szybkością tu i ówdzie śmigające jak ważki nad lustrzaną taflą wody: to nie­mieckie myśliwce, które oczekują i mają ochraniać nasz atak... Mój pierwszy atak na żywy cel! Przez ułamek sekundy błysk świadomości: tam w dole jest żywe miasto, miasto pełne ludzi... Wprawdzie są to żołnierze, a ja atakuję tylko żołnierzy... Ulice w dole wyglądają jak obrazek z pocztówki, a ciemne punkty, które się na nich poruszają są celem. Niczym tylko celem. Na wysokości 2500 metrów życie na ziemi traci swoją wagę... Wysokość - 1200 metrów... pierwsza bomba spada!...A teraz spojrzenie w dół. Bomba upadła dobrze, wprost na ulicę. Wybucha dym, a czarna masa, która sunęła wzdłuż ulicy, zatrzymuje się. Na miejscu, w które trafiłem, powstało ciemne kłębowisko. I w to kłębowisko padają serie bomb z innych samolotów. Słaby ogień przeciwlotniczy z lasku od strony północnej. Zdaje mi się, że wzięto na cel Perkuna. Wokół jego maszyny błyskają strzały. Lecz my kierujemy lot zgodnie z roz­kazem ku północnemu wylotowi miasta. Znowu bomby! Tuż za miastem jakaś zagroda za­pchana wojskiem i zaprzęgami. Jesteśmy na wysokości zaledwie 1200 metrów, opadamy na 800. Bomby spadają, a zagroda tam w dole znika w ogniu i dymie razem ze wszystkim, co się w niej znajduje. Odwrót! Ostatni ładunek, ten najcięższy spada na rynek. Fontanna płomieni, dymu i odłamków wyższa niż wieża małego kościoła... ostatnie spojrzenie: z polskiej brygady kawalerii nie pozostało nic..."

Foto. Synagoga przy ul. Żołnierskiej (dzisiejsza Sienkiewicza) ok. 1935 r. i ten sam budynek po nalocie (widok od strony parku).


Podkreślić tutaj należy raz jeszcze, że w Wieluniu nie było żadnych polskich jednostek wojskowych ani obrony przeciwlotniczej.

Tylko podczas pierwszego nalotu, kiedy zbombardowano zachodnią część miasta zrzucono 29 500 kg bomb burzących i 11 250 kg bomb taktycznych. W trakcie drugiego i trzeciego nalotu (odpowiednio około godz. 6 i 9) na miasto spadło 380 bomb o sile wybuchu 46 000 kg niszcząc wschodnią część Wielunia. W dzienniku bojowym bombardującej Wieluń eskadry 77 Pułku, już pod godz. 6 zanotowano Wielun brennt - Wieluń płonie. Mimo to naloty na miasto kontynuowano do godziny 14.

Lotnicy niemieccy na pewno byli świadomi tego, że atakują bezbronne miasto. Usprawiedliwiali się nawet przed sobą. Cynizm czy obłuda? Nie wiadomo. Na znakomicie opracowanej stronie internetowej www.historiawielunia.uni.lodz.pl znajdują się wspomnienia jednego z nich: "Wieluń - nasz cel! Przez ułamek sekundy błysk świadomości: tam w dole jest żywe miasto, pełne ludzi...Wprawdzie są to żołnierze, a ja atakuję tylko żołnierzy...Ulice w dole wyglądają jak obrazki z pocztówki, a ciemne punkty, które się na nich poruszają, są tylko celem. Niczym, tylko celem. Na wysokości 2500 m życie na ziemi traci swoją wagę...Wysokość - 1200 metrów...pierwsza bomba spada!... Upadła dobrze, wprost na ulicę. Wybucha dym, a czarna masa, która sunęła wzdłuż ulicy, zatrzymuje się. W miejscu, w które trafiłem, powstało ciemne kłębowisko. I w to kłębowisko padają serie bomb z innych samolotów. Słaby ogień przeciwlotniczy z lasu od strony północnej..."

Niemiecki dziennikarz przebywający w Wieluniu pod koniec 1940 r. pisał: "Trudno opisać jak wiele wysiłku trzeba włożyć w pracę nad odgruzowywaniem Wielunia. Dzisiaj jeszcze po rocznej wytężonej pracy, nie uporano się ze wszystkim".

Foto. Ruiny szpitala po częściowym odgruzowaniu.

Foto. Odgruzowanie Wielunia przez mieszkańców

"Wojenna konieczność"
Atak na Wieluń był według prawa międzynarodowego zbrodnią wojenną. Zasady sformułowane w Hadze w 1907 r. przewidywały m.in. powstrzymywanie się od bombardowania z powietrza miast otwartych, oszczędzenia zabytków kultury, szpitali, obiektów kultu religijnego. Jak wiemy Niemcy w czasie nalotu 1 września pogwałcili wszyst­kie te reguły. Dokumentacja na temat zbrodni hitlerowskich popełnionych na narodzie pol­skim, zgromadzona po 1945 r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, została przekazana władzom niemieckim. Jednak według niemieckich prokurato­rów działania Luftwaffe i Wehrmachtu mieściły się w normach dopuszczonych przez prawo. Śledztwo na temat Wielunia umorzono dwukrotnie, rezygnując z przesłuchania dowódców jednostek Luftwaffe.

W uzasadnieniu podano: "To, co według ocen polskich prawników jest zbrodnią wojenną, według ocen prawników niemieckich mieści się w ramach działań wojennych, a jeżeli nawet w ich ramach miały miejsce zabójstwa wykraczające poza wojenną konieczność, to czyny te uległy przedawnieniu. Nie mogą być zatem ścigane w RFN".

Na początku okupacji miasto włączono do III Rzeszy. Okupanci używali nazw Welun w latach 1940–41 i 1942–45 oraz Welungen 1941–42. Cała ludność żydowska została wymordowana - głównie w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. 18 stycznia 1945 roku miasto przejęła Armia Czerwona. Zbrojne podziemie polskie walczące z okupantem niemieckim, a potem rosyjskim, przetrwało na ziemi wieluńskiej aż do 1953 roku.

Foto. Skutki nalotu na Wieluń w dniu 1 września 1939 r.

„Wojenna konieczność”

Atak na Wieluń był według prawa międzynarodowego zbrodnią wojenną.

Konwencja haska IV (1907) dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej mówiła tak:

Artykuł 26

Dowódca wojsk napadających zanim przystąpi do bombardowania, za wyjątkiem wypadków szturmu, powinien uczynić wszystko, co jest w jego mocy, aby uprzedzić o tym władze.

Artykuł 27

Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy i ranni, pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom wojennym.

Obowiązkiem oblężonych jest oznaczyć te gmachy i miejsca za pomocą specjalnych widocznych znaków, które będą notyfikowane oblegającym.

Jak wiemy Niemcy w czasie nalotu 1 września pogwałcili wszyst­kie te artykuły. Dokumentacja na temat zbrodni hitlerowskich popełnionych na narodzie pol­skim, zgromadzona po 1945 r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, została przekazana władzom niemieckim. Jednak według niemieckich prokurato­rów działania Luftwaffe i Wehrmachtu mieściły się w normach dopuszczonych przez prawo. Śledztwo na temat Wielunia umorzono dwukrotnie, rezygnując z przesłuchania dowódców jednostek Luftwaffe. W uzasadnieniu podano: „To, co według ocen polskich prawników jest zbrodnią wojenną, według ocen prawników niemieckich mieści się w ramach działań wojen­nych, a jeżeli nawet w ich ramach miały miejsce zabójstwa wykraczające poza wojenną ko­nieczność, to czyny te uległy przedawnieniu. Nie mogą być, zatem ścigane w RFN”.

Krótko Hańba.

Bibliografia

 1. Atlas Historyczny Polski, red. W. Czapliński, T. Ładogórski, Wrocław 1979.
 2. Bojarska B., Zniszczenie miasta Wielunia w dniu 1 września 1939 r., „Przegląd Zachodni” 1962, nr 2.
 3. Książek J., Wieluń na starych pocztówkach, Wieluń 1999.
 4. Kulesza W., Pierwszy był Wieluń, „Rzeczpospolita” 1999, nr 211, 9 IX 1999.
 5. Olejnik T., Wieluń – na pięć minut przed Westerplatte. Pierwsi zginęli cywile, „Tygodnik Powszechny” nr 35, 31 VIII 2003 r.
 6. Olejnik T., Wieluń. Zniszczenie miasta 1 IX 1939 r., Kępno 1979.
 7. Olejnik T., Wieluń – polska Guernica, das polnische Guernica, Wieluń 2004.
 8. P[ięciak] W., Wieluń 1 września 1939 r., „Tygodnik Powszechny” nr 2, 12 I 2003.
 9. Trenkner J., Alianccy zbrodniarze, „Tygodnik Powszechny” nr 45, 9 XI 2003.
 10. http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/21/0,1872,2187477,00.html
 11. http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/10/0,1872,2185322,00.html


CSS Gallery:
Could not find folder /profiles/j/je/jer/jerzygolczyk/jerzygolczyk.cba.pl/images/wielun1939/