Papierz Franciszek

 papa-francescoBIOGRAFIA PAPIEŻA FRANCISZKA PRZETŁUMACZONA ZE ŹRÓDEŁ WATYKAŃSKICH

Pierwszy papież z Ameryki Jorge Mario Bergoglio pochodzi z Argentyny. 76-letni jezuita, arcybiskup Buenos Aires jest znaczącą postacią na całym kontynencie, a jednak pozostaje prostym księdzem, który jest bardzo kochany przez ludzi diecezji, wobec których podróżował w metrze, w autobusie w ciągu 15 lat jego posługi jako biskupi.

"Moi ludzie są biedni, a ja jestem jednym z nich", on powiedział tak więcej niż jeden raz, tłumacząc swoją decyzję, by żyć w mieszkaniu i gotować własne kolację. Zawsze zalecał kapłanom do okazywania miłosierdzia i odwagi apostolskiej i zachowania otwartych drzwi dla wszystkich. Najgorsze, co może się zdarzyć dla Kościoła mówił, przy różnych okazjach, "jest to, aby nie być egocentrycznym". I kiedy mówi o sprawiedliwości społecznej, wzywał ludzi, do poznania Katechizmu, by na nowo odkryć Dziesięć Przykazań i Błogosławieństw. Jego projekt jest prosty: jeśli naśladować Chrystusa trzeba zrozumieć, że "deptanie godności człowieka jest poważnym grzechem".

Pomimo jego zastrzeżonego znaku - jego oficjalna biografia składa się z zaledwie kilku linii, co najmniej do jego nominacji na arcybiskupa Buenos Aires - stał się punktem odniesienia ze względu na silne postawy podczas dramatycznego kryzysu finansowego, który ogarnia kraj w 2001 roku.

Urodził się w Buenos Aires w dniu 17 grudnia 1936 r., syn włoskich imigrantów. Jego ojciec Mario był księgowym zatrudnionym na kolei, a matka Regina Sivori była zaangażowana do wychowania pięcioro dzieci. Ukończył szkołę jako technik chemiczny, a następnie wybrał drogę kapłaństwa, studiując w seminarium diecezjalnym Villa Devoto. W dniu 11 marca 1958 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Ukończył studia humanistyczne w Chile i wrócił do Argentyny w 1963 roku na studia na wydziale filozofii z Colegio de San José w San Miguel. Od 1964 do 1965 roku uczył literatury i psychologii w Kolegium Niepokalanego Poczęcia w Santa Fe, a w 1966 roku uczył tych samych przedmiotów w Colegio del Salvatore w Buenos Aires. Od 1967/70 studiował teologię i uzyskał dyplom z Colegio San José.

W dniu 13 grudnia 1969 roku został wyświęcony na kapłana przez abp Ramón José Castellano. Kontynuował szkolenie między 1970 i 1971 r. na Uniwersytecie w Alcalá de Henares, Hiszpania, a 22 kwietnia 1973 złożył ślubowanie jako jezuita. W Argentynie, był nauczycielem nowicjatu w Villa Barilari, San Miguel, profesorem Wydziału Teologicznego San Miguel, Radcą Prowincji Towarzystwa Jezusowego, a także Rektorem Colegio Maximo Wydziału Filozofii i Teologii.

W dniu 31 lipca 1973 roku został mianowany prowincjałem jezuitów w Argentynie, urząd pełnił przez sześć lat. W latach 1980/86 pracował jako rektor Colegio de San José. Był również proboszczem w San Miguel. W marcu 1986 roku udał się do Niemiec, aby napisać pracę doktorską. Jego przełożeni wysyłają go do Colegio del Salvador w Buenos Aires. W mieście Córdoba zostaje kierownik duchowym i spowiednikiem.

Kardynał Antonio Quarracino, arcybiskup Buenos Aires, chce go za bliskiego współpracownika. Tak więc,  20 maja 1992 Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Auca i pomocniczym w Buenos Aires. W dniu 27 maja otrzymał święcenia biskupie. Wybrał jako motto jego biskupiej posługi,, a na jego herbie  IHS, symbol Towarzystwa Jezusowego.

Dał swój pierwszy wywiad jako biskup do biuletynu parafialnego,Estrellita de Belém. Natychmiast został mianowany wikariuszem biskupim dzielnicy Flores i dnia 21 grudnia 1993 został również wikariuszem generalnym archidiecezji. Tak więc nie było zaskoczeniem, gdy w dniu 3 czerwca 1997 roku został podniesiony do godności arcybiskupa koadiutora Buenos Aires. Po śmierci kardynała Quarracino w dniu 28 lutego 1998 roku, jako arcybiskup,zostaje prymasem Argentyny i ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Argentynie, którzy nie mają ordynariusza własnego obrządku.

Trzy lata później na konsystorzu z dnia 21 lutego 2001 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem, przypisując mu tytuł San Roberto Bellarmino. Poprosił wiernych, aby nie jechać do Rzymu z okazji jego powołania go jako kardynała, a oddawania biednym tego, co mogliby przeznaczyć na podróż. Jako Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Argentyny, on jest autorem książek:Meditaciones para religiosos (1982),Reflexiones sobre la vida Apostolskiej (1992) iReflexiones de Esperanza (1992).

W październiku 2001 roku został mianowany ogólne Relator do 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat posługi biskupiej. To zadanie zostało powierzone mu w ostatniej chwili wymienić Edward Michael Egan kardynała, arcybiskup Nowego Jorku, który został zobowiązany do przebywania w ojczyźnie z powodu ataków terrorystycznych z 11 września. Na synodzie położył szczególny nacisk na "prorockiej misji biskupa", jego jest "prorokiem sprawiedliwości", jego obowiązkiem jest "głosić nieustannie" doktryny społecznej Kościoła, a także "wyrazić autentyczny wyrok w sprawach wiary i moralności ".

Wszystko zaś kardynał Bergoglio stawał się coraz bardziej popularny w Ameryce Łacińskiej. Mimo to, nigdy nie rozluźnił jego trzeźwe podejście lub jego ścisły styl życia, niektóre z nich określony jako niemal "ascetyczny". W tym duchu ubóstwa, odmówił być mianowany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny w 2002 r., ale trzy lata później został wybrany, a następnie, w 2008 roku, potwierdził na kolejny trzy-letnią kadencję. Tymczasem w kwietniu 2005 r. brał udział w konklawe, w którym papież Benedykt XVI został wybrany.

Jako arcybiskup Buenos Aires - diecezji z ponad trzech milionów mieszkańców - on pomyślany misyjnego projektu opartego na jedności i ewangelizacji. Miał cztery główne cele: otwarte i braterskie społeczności, świadomego świeckich odgrywa główną rolę, wysiłki ewangelizacyjne skierowane do każdego mieszkańca miasta i pomoc dla ubogich i chorych. Dążył do reevangelize Buenos Aires, "biorąc pod uwagę tych, którzy tam mieszkają, jego struktury i jego historii". Poprosił kapłanów i świeckich do współpracy.We wrześniu 2009 roku rozpoczęła kampanię solidarności do dwusetnej rocznicy niepodległości kraju. Dwieście agencje charytatywne mają zostać utworzone w 2016 roku. I na skalę kontynentalną, że oczekuje wiele od wpływu komunikatu Konferencji Aparecida w 2007 r., do tego stopnia, opisując ją jako "Evangelii nuntiandiAmeryki Łacińskiej ".

Do początku niedawnego sede Vacante, był członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Został wybrany na Papieża w dniu 13 marca 2013 roku.

 herb

Herb kardynalski Jorgego Maria Bergoglia

Miserando atque eligendo (z łac. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał) – dewiza papieża Franciszka. Zawołanie to zostało wybrane wraz z sakrą biskupią w 1992 roku. Motto papieskie pochodzi z homilii św. Bedy komentującej przypowieść z Ewangelii o powołaniu św. Mateusza.

Pełne zdanie homilii brzmi:

Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me

Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: «Pójdź za Mną»

Homilia ta jest czytana w liturgii godzin, w święto św. Mateusza

 

http://127.0.0.1/joomla/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

http://jerzygolczyk.cba.pl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

Już po samym wyborze papieża Franciszka nastały zmiany. Zaraz po swoim wyborze odmówił założeniamucetuw wersji zimowej (tj. ozdobnego, w kolorze karmazynowym, lamowanego gronostajem) oraz stuły, którą założył dopiero podczas błogosławieństwaUrbi et orbi. Do kolejnych nowości w tym pontyfikacie należą:

·                    Nie mieszka tak jak jego poprzednicy wPałacu Apostolskim, ale w mieszkaniu wDomus Sanctae Marthae. Przyjmuje tam mniejsze delegacje oraz organizuje audiencje prywatne. Na co dzień odprawia mszę w jednej z pięciu niewielkich kaplic wydzielonych w tym budynku.

·                    Zrezygnował z noszeniabutów papieskich[i papieskiegopektorału(zachował swój krzyż biskupi).

·                    Zerwał z tradycją przyznawania honorowego tytułu Dżentelmena Jego Świątobliwości za zasługi dla Watykanu. Zwyczaj ten papież uważa za archaiczny, niepotrzebny i szkodliwy

·                    Po Watykanie porusza się pieszo, a poza nim, samochodem markiVolkswagen, należącym do żandarmerii watykańskiej.

·                    Nie jeździ tak jak jego poprzednicy luksusowymi autami, lecz zwykłym, mniejszym samochodem.

·                    Zrezygnował z pozdrawiania wiernych w różnych językach, pozdrawia wyłącznie wjęzyku włoskim.

·                    Nie śpiewa tak jak jego poprzednicy podczas mszy św. ani też udzielając uroczystego błogosławieństwa.

·                    JegoPierścień Rybakaprzyjęty na inauguracji nie jest złoty, tylko pozłacany.

·                    Telefonuje sam, i nie prosi o pomoc swego sekretarza, żeby do kogoś zadzwonić.


Franciszek już od początku pontyfikatu podkreślał potrzebę dokonania istotnych zmian wewnątrz Kościoła katolickiego. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie 13 kwietnia 2013 specjalnej grupy kardynałów. Celem tej grupy było – jak to określił oficjalny komunikat Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej –doradzenie papieżowi w zarządzaniu Kościołem Powszechnym oraz opracowanie projektu zmiany Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej. Grupa kardynałów liczy ośmiu członków: kard.Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, przewodniczący grupy, arcybiskup Tegucigalpa; kard.Giuseppe Bertello; kard.Francisco Javier Errázuriz Ossa, emerytowany arcybiskup z Santiago de Chile; kard.Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju; kard.Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngii, kard.Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy; kard.Sean Patrick O'Malley, arcybiskup Bostonu; kard.George Pell, arcybiskup Sydney. Sekretarzem zostałMarcello Semeraro, biskup Albano. Pierwsze oficjalne spotkanie grupy nastąpiło w Watykanie w dniach 1–3 października 2013 r.

Dziełu reformy poddany został również tzw.Bank Watykański. W dniu 24 czerwca 2013 Franciszek powołał Papieską Komisję ds. Instytutu Dzieł Religijnych (IOR). Zadaniem Komisji jest przede wszystkim zbieranie dokładnych informacji na temat sytuacji prawnej i różnych działań Instytutu w celu umożliwienia, w razie potrzeby, większej harmonizacji z powszechną misją Kościoła Katolickiego. Komisja składa się z pięciu członków, a na jej czele stoi kardynałRaffaele Farina. Członkowie komisji posiadają prawo dostępu do "dokumentów, danych i informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków służbowych", nawet jeśli objęte są tajemnicą zawodową. Komisja, po zakończeniu dochodzenia, dostarczy raport końcowy papieżowi.

http://127.0.0.1/joomla/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

http://jerzygolczyk.cba.pl/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png);">

ADHORTACJA apostolska Evangelii Gaudium OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA do biskupów, duchowieństwa,osób konsekrowanych,jak i wiernych świeckicho głoszeniu Ewangeliiw świecie DZIŚ

INDEKS

Radość Ewangelii[1]

 1. radość coraz nowy, radość, która jest wspólna[2-8]
 2. wspaniałe i pocieszające radość ewangelizacji[9-13]

Wieczny nowość[11-13]

 1. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary[14-18]

Zakres i granice tej adhortacji[16-18]

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 KOŚCIOŁA MISYJNA TRANSFORMACJA[19]

 1. Kościół, który wychodzi[20-24]

Pierwszy krok, jest zaangażowany i wspiera, przynosi owoce i radości[24]

 1. działalność duszpasterska i konwersja[25-33]

Kościelna odnowienie, które nie mogą być odroczone[27-33]

 1. Z serca Ewangelii[34-39]
 2. Misja zawarta w granicach ludzkich[40-45]
 3. matka z otwartym sercem[46-49]

ROZDZIAŁ DRUGI

 Wśród kryzysu Gminne ZOBOWIĄZANIA[50-51]

 1. Niektóre wyzwania dzisiejszego świata[52-75]

Nie do gospodarki wykluczenia[53-54]Nie do nowego bałwochwalstwa pieniędzy[55-56]Nie do systemu finansowego, który rządzi, a nie zagrywki[57-58] Nie do nierówności których ikra przemocy [59-60]Niektóre wyzwania kulturowe [61-67]Wyzwania dla inkulturacji wiary [68-70] Wyzwania z kultur miejskich[71-75]

 1. Temptations napotykane przez duszpasterzy[76-109]

Tak na wyzwanie duchowości misyjnej[78-80]Nie do egoizmu i duchowego lenistwa[81-83]Nie do sterylnego pesymizmu[84-86]Tak na nowe relacje, przyniesionej przez Chrystusa [87-92]Nie do duchowego światowości[93-97]Nie do walczących między sobą[98-101]Inne wyzwania kościelne[102-109]

Rozdział trzeci

Głoszenie Ewangelii[110]

 1. Cały lud Boży głosi Ewangelię[111-134]

A ludzie na każdy[112-114]ludziom o wielu twarzach[115-118]Jesteśmy wszyscy uczniowie misyjne[119-121]ewangelizacji mocy pobożności ludowej[122-126]osoby do osoby[127-129]Charyzmaty w obsługa komunii, która ewangelizuje[130-131]kultury, myśli i edukacji[132-134]

Kontekst liturgiczny[137-138]rozmowa matki[139-141]Słowa, które ustanawiają serca w ogniu[142-144]

 1. Przygotowanie głosić[145-159]

Szacunek dla prawdy[146-148]Personalizacja słowo[149-151]czytanie duchowe[152-153]ucho do ludzi[154-155]homiletyczne zasobów[156-159]

 1. Ewangelizacja i głębsze zrozumienie kerygmatu[160-175]

Kerygmatycznej i mistagogiczna katecheza[163-168]osobiste towarzyszenie w procesach wzrostu[169-173]Centred na słowie Bożym[174-175]

Rozdział czwarty

 Społeczny wymiar EWANGELIZACJI[176]

 1. Gminny i reperkusje społeczne kerygmatu[177-185]

Wyznanie wiary i zaangażowania na rzecz społeczeństwa[178-179]królestwa i jego wyzwanie[180-181]Nauczanie Kościoła w sprawach społecznych,[182-185]

 1. włączenie ubogich w społeczeństwie[186-216]

W jedności z Bogiem, słyszymy zarzut[187-192]wierności Ewangelii, żeby nie działać na próżno[193-196]szczególne miejsce ubogich w Bożych ludzi[197-201]gospodarki i dystrybucji dochodów[202-208]Troska o niepewnej[209-216]

 1. dobra wspólnego i pokoju w społeczeństwie[217-237]

Czas jest większa niż przestrzeń[222-225]Unity przeważa nad konfliktu[226-230]rzeczywistość są ważniejsze niż idei[231-233]Całość jest większa niż część[234-237]

 1. Dialog społeczny jako wkład w spokoju[238-258]

Dialog między wiarą, rozumem i nauką[242-243]dialogu ekumenicznego[244-246]Stosunki z judaizmu[247-249]Dialog międzyreligijny[250-254]Dialog społeczny w kontekście wolności religijnej[255-258]

Rozdział piąty

Napełnieni Duchem ewangelizatorów[259-261]

 1. Przyczyny odnowionego impulsu misyjnego[262-283]

Osobiste spotkanie z zbawczej miłości Jezusa[264-267]duchowy smak bycia ludem[268-274]tajemniczy pracy zmartwychwstałego Chrystusa i Jego Ducha[275-280]misjonarz moc modlitwy wstawienniczej[281-283 ]

 1. Maryja, Matka Ewangelizacji[284-288]

Dar Jezusa do swego ludu[285-286]Gwiazda Nowej Ewangelizacji[287-288]

I. Radość coraz nowy, radość, która jest wspólna

Zachariasz, patrząc w dzień Pana, zaprasza ludzi do uhonorowanie króla, który przychodzi "pokorni i jedzie na osiołku": "Raduj się wielce, Córo Syjonu!Krzyczeć radośnie, Córo Jeruzalem!Oto Król twój przychodzi do ciebie, triumfujący i zwycięski jest on "(09:09).

Być może najbardziej ekscytujące jest to, że zaproszenie proroka Sofoniasza, który przedstawia Boga ze swoim ludem w środku uroczystości przepełnione radością zbawienia.Uważam to porywający do ponownego odczytania tego tekstu: "Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, wojownika, który daje zwycięstwo, będzie się radował z ciebie z radością, on odnowi swą miłość, będzie na ciebie z wesel głośno śpiewać, jak w dniu festiwalu "(03:17).

To jest radość, które doświadczamy codziennie, pośród małych rzeczy w życiu, jako odpowiedzi na miłości zaproszenie Boga, naszego Ojca: "Moje dziecko, traktuje się dobrze, zgodnie z Państwa pomocą ... Nie pozbawiać się tego dnia przyjemności" (Panie14:11, 14).Co przetargu ojcowskie echa miłości w tych słowach!

Wieczny nowość

Drugim obszarem jest to, że"ochrzczeni, których życie nie odzwierciedla wymagania Chrztu",[12], które nie posiadają znaczący stosunek do Kościoła i nie zaznać ukojenia zrodzonego z wiary.Kościół w swojej macierzyńskiej troski, stara się pomóc im przeżyć przemianę, która przywróci radość z wiary, aby ich serca i inspirowania zobowiązanie do Ewangelii.

Wreszcie, nie możemy zapominać, że ewangelizacja jest przede wszystkim o głoszenie Ewangeliitym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa lub którzy zawsze go odrzucił.Wiele z nich po cichu szukają Boga, prowadzony przez tęsknotę, aby zobaczyć jego twarz, nawet w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej.Wszystkie z nich mają prawo do Ewangelii.Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia Ewangelii, nie wyłączając nikogo.Zamiast zdaje się nakładać nowe obowiązki, powinny one pojawić się w ludzi, którzy chcą podzielić się swoją radością, którzy wskazują na horyzoncie piękna i którzy zachęcają innych do pysznego bankiet.To nie jest o nawracanie, że Kościół wzrasta, ale "od atrakcji".[13]

Jan Paweł IIprosił nas do uznania, że "nie może być zatracać dążenia do głoszenia Ewangelii" do tych, którzy są daleko od Chrystusa ", ponieważ jest to pierwsze zadanie Kościoła".[14]W rzeczywistości, "dzisiaj misjonarzem działalność nadal stanowi największe wyzwanie dla Kościoła "[15]i "misji winna być na pierwszym miejscu".[16]Co by się stało, gdybyśmy się te słowa poważnie?Zdajemy sobie sprawę, że będzie zasięg misjonarz jestparadygmatem dla całej działalności Kościoła.Wzdłuż tych linii biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdził, że "nie może biernie i spokojnie czekać w naszych budynkach kościelnych",[17]musimy przejść "z posługi duszpasterskiej zwykłego zachowania się zdecydowanie misyjnej posługi duszpasterskiej".[18]To zadanie nadal jest źródłem ogromnej radości dla Kościoła: "Tak samo, powiadam wam, będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia" (Łk15:7).

Zakres i granice tej Adhortacji

) reforma misyjnej Kościoła w jej zasięgu;
b
) pokusy, przed którymi stoją duszpasterzy;
c
) Kościół, rozumiany jako całego Ludu Bożego, który ewangelizuje;
d
) homilii i jego przygotowywania;
e
) włączenia ubogich w społeczeństwie;
f
) pokój i dialog w społeczeństwie;
g
) duchowe motywacje do misji.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 KOŚCIOŁA MISYJNA TRANSFORMACJA

I. Kościół, który wychodzi

Pierwszy krok, biorąc udział i wsparcie, przynosi owoce i radości

Istnieje kościelne struktury, które mogą utrudnić wysiłki na ewangelizacji, ale nawet dobre struktury są tylko przydatne, gdy istnieje życie ciągle jazdy, utrzymania i ich oceny.Bez nowego życia i autentycznym duchem ewangelicznym, bez "wierności jego powołaniu" Kościoła, każda nowa struktura wkrótce okażą się nieskuteczne.

Kościelna odnowienie, które nie mogą być odroczone

V. matka z otwartym sercem

ROZDZIAŁ DRUGI

 Wśród kryzysu ZOBOWIĄZANIA wspólnoty

I. Niektóre wyzwania dzisiejszego świata

Nie do gospodarki wykluczenia

Istoty ludzkie są sami uznać towary konsumpcyjne, które mają być używane, a następnie wyrzucić.Stworzyliśmy "wyrzucić" kultury, która jest teraz rozprzestrzenia.To nie jest już tylko o wyzysku i ucisku, ale coś nowego.Wykluczenie ostatecznie ma do czynienia z tym, co to znaczy być częścią społeczeństwa, w którym żyjemy; te wyłączone są od spodu już nie społeczeństwa lub jego frędzle lub jej pozbawionych praw obywatelskich - nie są już nawet częścią.Nie są wykluczone "wykorzystać", ale wyrzutkiem "pozostałościami".

Nie do nowej idolatrii pieniądza

Nie do systemu finansowego, który rządzi, a nie zagrywki

Nie do nierówności których ikra przemocy

Niektóre wyzwania kulturowe

Wyzwania dla inkulturacji wiary

Wyzwania z kultur miejskich

Tak na wyzwanie duchowości misyjnej

Nie do egoizmu i duchowego lenistwa

Nie do sterylnego pesymizmu

Tak się do nowych związków, przyniesionej przez Chrystusa

Nie do duchowej światowości

Nie do walczących między sobą

Inne wyzwania kościelne

Rozdział trzeci

Głoszenie Ewangelii

I. Cały lud Boży głosi Ewangelię

A ludzie, dla każdego

A ludzie z wielu twarzach

Wszyscy jesteśmy uczniami misyjne

Ewangelizacji moc pobożności ludowej

Osoba do osoby

Charyzmatów w służbie komunii, która ewangelizuje

Kultury, myśli i edukacja

Kontekst liturgiczny

Rozmowa matki

Słowa, które ustanawiają serca w ogniu

Szacunek dla prawdy

Personalizacja słowo

Czytanie duchowe

Ucho do ludzi

Homiletyczne zasoby

Katecheza mistagogiczna i kerygmatycznej

Osobiste towarzyszenie w procesach wzrostu

Centred na słowo Boże

Rozdział czwarty

 Społeczny wymiar EWANGELIZACJI

I. komunalne i społeczne reperkusje kerygmatu

Wyznanie wiary i zaangażowania na rzecz społeczeństwa

Brytania i jej wyzwanie

Nauczanie Kościoła w sprawach społecznych

W jedności z Bogiem, słyszymy zarzut

Wierność Ewangelii, żeby nie działać na próżno

Szczególne miejsce wśród ubogich w Bożych ludzi

Gospodarka i podział dochodu

Troska o podatne

Czas jest większa niż przestrzeń

Jedności przeważa nad konfliktem

Realia są ważniejsze od idei

Całość jest większa niż część

Dialog między wiarą, rozumem i nauką

Dialog ekumeniczny

Stosunki z judaizmem

Dialog międzyreligijny

Dialog społeczny w kontekście wolności wyznania

Rozdział piąty

Napełnieni Duchem ewangelizatorów

I. Przyczyny odnowionego impulsu misyjnego

Osobiste spotkanie z zbawczej miłości Jezusa

Duchowy smak bycia ludem

Tajemniczy roboczego zmartwychwstałego Chrystusa i Jego Ducha

Misjonarz moc modlitwy wstawienniczej

Dar Jezusa do swego ludu

Gwiazda nowej ewangelizacji

Maryja, Dziewica i Matka,
ty, przeniesiony przez Ducha Świętego,
z zadowoleniem przyjęła słowa życia
, w głębi swojej pokornej wiary
, jak dał się całkowicie do Przedwiecznego,
pomogą nam powiedzieć nasze własne "tak"
na pilne zadzwonić, jak naciśnięcie jak zawsze,
aby głosić dobrą nowinę o Jezusie.

Wypełniony obecnością Chrystusa,
przyniosłeś radość Jana Chrzciciela,
czyniąc go raduje się w łonie matki.
przepełnione radością,
śpiewałeś z wielkich rzeczy od Boga.
Stojąc u stóp krzyża
z niezachwianą wiarą,
można otrzymał radosną komfort zmartwychwstania,
i dołączył do uczniów w oczekiwaniu na Ducha
, tak że może się urodzić Kościół ewangelizacyjna.

Wyjedna nam teraz nowy zapał urodzonego zmartwychwstania,
że możemy wnieść do wszystkich Ewangelii życia
, które zwycięża śmierć.
Dajcie nam święty odwagę poszukiwania nowych ścieżek,
że dar niewiędnący piękna
może dotrzeć do każdego mężczyzny i kobiety.

Virgin słuchania i kontemplacji,
Matko miłości, Oblubienicą wiecznego wesela,
modlić za Kościół, którego czysta ikona jesteś,
że nigdy nie może być zamkniętą w sobie
lub stracić pasję do ustanowienia Królestwa Bożego.

Gwiazda nowej ewangelizacji,
pomaga nam znieść promienny świadectwo komunii,
usługi, żarliwej wiary, i hojne
sprawiedliwości i miłości do ubogich,
że radość Ewangelii
może dotrzeć do krańców ziemi,
oświetlając nawet frędzle z naszych świat.

Matko żyjących Ewangelią,
źródło szczęścia dla najmłodszych Boga,
módl się za nami.

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 24 listopada, w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, i zawarcia Roku Wiary, w 2013 roku, pierwszy z mojego Pontyfikatu.

FRANCIS