Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, 
ani nie ma prawa do przyszłości...

Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza" ) — nauka historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa.

Częściowe efekty pracy obejrzyj na:

http://www.myheritage.pl/site-family-tree-215161191/rodzina-golczyk

Zainterosowanych proszę o podanie szczegółowych danych, które będę uzupełniał.

 1 1ab

2pop 3pop

4 4a

4b 5

 

6a 7a

 

9 11 

 

12 14

13 16

16 17

1918

19a 20

22 23

24 25

26

27

28

29

30

 31img032a

32

33

 https://www.myheritage.pl/site-family-tree-215161191/rodzina-golczykow

 

<