Cytat – (łac. Citatio) dosłowne przytoczenie czyichś słów. Obok mamy 4 moich ulubionych autorów.

Jan Paweł II - cytaty

„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”Jan Pawel II

„Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.”

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.”

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.”

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”

„Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

„Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...”

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.”

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi.”

„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.”

„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu.”

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.”

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

„Powstał, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstał, ty, który cierpisz. Powstał, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwością realizacji.”

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

„Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.”

„To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłą zła, egoizmu i strachu.”

„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.”

„Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.” 

Ks. Jan Twardowski - cytaty

A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stać się muzyką.

Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać żeby się ominąć.

Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje.

Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże.

Dusza nie wychodzi na fotografii.twardiwski

I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz.

Jak spokojnie spał Adam, zanim przyszła Ewa.

Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.

Jeśli jest miłość, przestań się martwić.

Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech.

Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim oddycha.

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic.

Kochać - to nie tylko dawać, ale i przyjmować.

Koniec - to kłamczuch w świecie nieskończonym.

Kto miłości nie znalazł już jej nie odnajdzie, kto na nią wciąż czeka nikogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wcale - wtedy przyjdzie sama.

Łza po pierwszej miłości jest jak perła.

Mądrość to dążenie do pełni.

Młodości Bóg folguje, starych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.

Może nawet sól jest lepsza od złota - bo złoto dzieli, a sól łączy.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Można milczeć i milczeniem kogoś ranią.

Nadzieja uczy czekać pomalutku.

Nie bądź pewny, że masz czas bo pewność niepewna.

Nie płacz w liście

Nie pisz że los ciebie kopnął

Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.

Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył.

Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych.

Rozpacz jest upadkiem, z którego trzeba powstać.

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.

Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani, nikt nie przysłał nam życzeń. Ważniejsze jest jednak, czy my kogoś kochamy.

Śmierć nie jest wrogiem życia. Ten kto umiera ustępuje miejsca drugim.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

To moi najlepsi parafianie - mówi ksiądz proboszcz oprowadzając po cmentarzu. - Nie obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów.

Trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły.

Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli.

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.

W świecie niewiary próbują mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.

Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.

Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.

Wszechmoc gdy kocha najsłabszym być umie.

Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie.

Zapomnij że jesteś, gdy mówisz że kochasz.

Zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne.

Żyć dopiero zaczniesz, gdy umrzesz kochając.

Matka Teresa z Kalkuty - cytaty

Znajdź sobie czas na przemyślenie - Jest to źródło siły

Znajdź sobie czas na modlitwę - Jest to największa moc na świecie

Znajdź sobie czas na śmiech  - Jest to wesele duszy

Znajdź sobie czas na ruch - Jest to tajemnica wiecznej młodości

Znajdź sobie czas na miłość - Jest to objawienie Boga w życiu

Znajdź sobie czas na rozdawanie, - dzień jest krótki byś był egoistą.

Znajdź sobie czas na czytanie - Jest to źródło mądrości.

Znajdź sobie czas na miłość bliźniego - Jest to droga do szczęścia.

Znajdź sobie czas na pracę - Jest to droga do sukcesu.

Znajdź sobie czas na dobrą wolę wobec ludzi - Jest to klucz do nieba.

"Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas”

"Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać"matkateresa

„Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.”

„I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.”

„Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.”

„Jakże jest ważne zdać sobie sprawę, że miłość, aby była prawdziwa, musi boleć.”

„Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości, dobroci i troskliwości; ludzie zaś tak bardzo cierpią z powodu wielkiego ubóstwa.”

„Jesteśmy zdolni zarówno do dobrego, jak i do złego. Nie urodziliśmy się źli: każdy ma coś dobrego w sobie. Niektórzy ukrywają to, inni zaprzeczają temu, ale mimo to mają to w sobie.”

„Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.”

"Kiedy zawładną nami rzeczy, - stajemy się nędzarzami"

„Lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność.”

"Łatwo być pysznym, surowym i egoistycznym - tak łatwo. Ale stworzono nas do większych rzeczy"

„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy.

Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi.

Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy.”

„Miłość. Owoc, który dojrzewa w każdym czasie...”

„Miłość wszystko przyjmuje i daje. Powinna być czymś równie naturalnym jak życie i oddychanie.”

„Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli.”

"Na Zachodzie spotykamy się z samotnoscią, która nazywamy trądem Zachodu. Jest ona z wielu względów gorsza niż nasza bieda w Kalkucie"

"Największą chorobą jest dzisiaj czuć się niechcianym, niekochanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa"

"Najwiekszym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojetność w stosunku do sąsiada żyjacego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą."

„Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi - aby dar miał wartość przed Bogiem.”

"Nic dla nikogo nie znaczyć - to jedno z najcieższych cierpien"

"Nie bójmy się być znakiem sprzeciwu wobec świata"

„Nie dopuść do tego, by ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili choć trochę szczęśliwsi.”

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.”

"Nie ma takiego miejsca na ziemi, które byłoby wolne od biedy i niesprawiedliwości"

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.”

„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie.”

"Niektórzy nazywają Go Wisznu, inni Allachem, inni po prostu Bogiem, ale wszyscy musimy sobie uświadomić, że to On stworzył nas do wielkich rzeczy: do miłości i bycia kochanym. Liczy się tylko miłość. Nie możemy kochac bez modlitwy i dlatego niezależnie od religii, musimy się wspólnie modlić"

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech.”

"Obdarowując biednych miłością, próbuję dać im to, co bogaci moga mieć za pieniądze" 

"Odmów modlitwę według swojej religii, a ja również to uczynię, tak jak potrafię. Wówczas odmówimy ją razem i będzie to czymś pięknym dla Boga"

„Owocem ciszy jest modlitwa.

Owocem modlitwy jest wiara.

Owocem wiary jest miłość.

Owocem miłości jest służba.

Owocem służby jest pokój.”

„Pierwsza miłość jest jak piętka świeżego chleba.”

"Samotność i uczucie, że się jest niechcianym - to najgorszy rodzaj biedy"

„Siłą mężczyzny jest jego charakter, a siłą kobiety mężczyzna z charakterem.”

"Wszystko co robimy jest kroplą w oceanie"

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

"Żaden człowiek, żadna ustawa i żaden rząd nie mają prawa stać na przeszkodzie mnie - lub komukolwiek innemu - jeżeli wybiorę religię, która da mi pokój, radość i miłość"

„Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie.”

ks. Józef Tischner - cytaty

Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obsta­wania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją. 

Miłość sama w sobie jest "nie do pojęcia", ale dzięki miłości możemy "pojąć wszystko".

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki. 

Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. 

Religia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać. tiszner

Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: "szukaj".

Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. 

Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym wypadku logiczni. Na szczęście. 

Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości - ziemia także przemawia w ciszy. Stąd zapewne bierze się to przymierze między zakochanymi i umierającymi a ziemią. Płynie ono z pokrewieństwa ciszy. 

Bóg nas znalazł, zanim my znaleźliśmy Boga. 

Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci. 

Niewątpliwie religia nadaje sens cierpieniu, ale nie cierpiętnictwu. 

Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać - skórę i kości? 

Bycie sobą nie może być zbudowane tylko na aktach bohaterstwa. Jestem sobą także w moim grzechu, w mojej skończoności, w mojej winie! 

Kiedyś miłość bliźniego wyrażała się w poleceniu "nie będziesz zabijał nieprzyjaciół". A teraz do tego przykazania doszło nowe: "będziesz rozumiał nieprzyjaciół". Musisz rozumieć, bo nieprzyjaciel ma ci bardzo dużo do powiedzenia o tobie samym, o twojej własnej sytuacji. 

Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem. 

A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stać się muzyką.

Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać żeby się ominąć.

Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje.

Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże.

Dusza nie wychodzi na fotografii.

I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz.

Jak spokojnie spał Adam, zanim przyszła Ewa.

Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.

Jeśli jest miłość, przestań się martwić.

Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech.

Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim oddycha.

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic.

Kochać - to nie tylko dawać, ale i przyjmować.

Koniec - to kłamczuch w świecie nieskończonym.

Kto miłości nie znalazł już jej nie odnajdzie, kto na nią wciąż czeka nikogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wcale - wtedy przyjdzie sama.

Łza po pierwszej miłości jest jak perła.

Mądrość to dążenie do pełni.

Młodości Bóg folguje, starych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.

Może nawet sól jest lepsza od złota - bo złoto dzieli, a sól łączy.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Można milczeć i milczeniem kogoś ranią.

Nadzieja uczy czekać pomalutku.

Nie bądź pewny, że masz czas bo pewność niepewna.

Nie płacz w liście

Nie pisz że los ciebie kopnął

Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.

Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył.

Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych.

Rozpacz jest upadkiem, z którego trzeba powstać.

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.

Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani, nikt nie przysłał nam życzeń. Ważniejsze jest jednak, czy my kogoś kochamy.

Śmierć nie jest wrogiem życia. Ten kto umiera ustępuje miejsca drugim.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

To moi najlepsi parafianie - mówi ksiądz proboszcz oprowadzając po cmentarzu. - Nie obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów.

Trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły.

Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli.

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.

W świecie niewiary próbują mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.

Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.

Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.

Wszechmoc gdy kocha najsłabszym być umie.

Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie.

Zapomnij że jesteś, gdy mówisz że kochasz.

Zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne.

Żyć dopiero zaczniesz, gdy umrzesz kochając.